Fett i avloppet

Fett som släpps ut i avloppet skapar stora problem. När avloppsvattnet kommer ut i ledningsnätet sjunker temperaturen, vilket gör att fettet som finns i vattnet stelnar och fastnar på väggarna i avloppsledningarna. Det bildas stora cementliknande proppar. Förutom stora kostnader för rensning kan fettavlagringar orsaka totalstopp som kan leda till källaröversvämningar och/eller utsläpp av orenat avloppsvatten till närliggande vattendrag.

När vi lagar mat blir det fett kvar i kastruller och stekpannor. Det är mycket viktigt att du inte sköljer ner detta i avloppet. Gör så här i stället:

Torka upp fettet med hushållspapper och släng i vanliga soporna, innan du sköljer ur stekpannan eller kastrullen. Häll större mängder fett, exempelvis frityrolja, marinader och liknande, i en brännbar behållare, till exempel en använd pappersförpackning med skruvkork eller en plastburk med plastlock. Släng sedan behållaren i de vanliga hushållssoporna.

Om du driver en livsmedelsverksamhet, installera fettavskiljare! För att förhindra utsläpp av större mängder fett ska fettavskiljare vara installerad i fastigheter med livsmedelshantering.