För vårdnadshavare

Hur ansöker jag om en plats i förskolan eller på ett fritidshem?

Hur säger jag upp min plats i förskola och fritidshem?

Hur redovisar jag min inkomst?

E-tjänst för att ändra taxa

Sjuk- eller frånvaroanmälan

Förskola – gör anmälan direkt till den förskola där barnet går, eller via Quiculum.
Grundskola – gör anmälan via Quiculum.

Om Quiculum

I Quiculum kan du som vårdnadshavare sjuk- eller frånvaroanmäla ditt barn samt kontrollera registrerad närvaro/frånvaro. Du kan också se ditt barns klasslista och elevdokumentation. Du kan även ändra dina kontaktuppgifter såsom adress och telefonnummer.

Du loggar in i Quiculum med e-legitimation genom att klicka på länken frånvaro/sjukanmäla, välj skola och därefter loggar du in med BankID.

Tänk på att sjukanmälan ska göras varje dag som ditt barn är sjukt och före klockan 07.55.

Lite information om Quiculum:

  • Quiculum finns som app till din telefon. I appen kan du till exempel anmäla frånvaro, läsa nyheter och skriva meddelanden, se schema, läxor och prov.
  • Oavsett om du har barn i förskola, grundskola, anpassad grundskola eller fritidshem så kommer din kontakt med skolornas administration att ske i Quiculum. Du kommer exempelvis att frånvaroanmäla via Quiculum oavsett vilken verksamhet de tillhör, och som vårdnadshavare behöver du endast använda ett system.

Vad kan man göra i Quiculum

  • Se schema för elever i skolan
  • Se och ange schema för vistelsetider i förskola och fritidshem
  • Ta del av planering i skola/förskola
  • Se bedömningar och betyg i skolan
  • Se läx- och provschema
  • Frånvaroanmäla
  • Läsa nyheter
  • Använda meddelandefunktion