Inlogg för vårdnadshavare

Förskole- och Fritidshemswebben

Förskole- och Fritidshemswebben är en e-tjänst där ni på ett enklare sätt ska kunna ansöka om placering, ändra inkomst, inkomstuppgifter, säga upp plats, uppdatera kontaktuppgifter.
Har ni skulder hos Torsås kommun på grund av obetalda förskole-/fritidshemsavgifter kommer er ansökan till förskola/fritidshem inte att beviljas.

Här finns manualer till stöd:

Manual för kö förskola fritidshem

Manual för ändrad inkomst (1)

Manual för ändrad inkomst engelska (2)

Tempus

Här lägger du in barnens vistelsetid, 2 månader i förväg, gärna 6 månader. Viktigt att du lägger in 15 timmar om du blir föräldraledig/arbetssökande, tider 08.15-11.15.

Närvaro- och informationssystem. Lathund, information till vårdnadshavare

Quiculum skola

Här kan du som vårdnadshavare frånvaroanmäla ditt barn samt kontrollera registrerad närvaro/frånvaro. Du kan också se ditt barns klasslista och elevdokumentation. Du kan även ändra dina kontaktuppgifter såsom adress, telefonnummer.

I Quiculum loggar du in med e-legitimation, klicka på länken för inloggning, välj skola och därefter loggar du in med BankID.

Du kan även sjukanmäla ditt barn via:

Telefon till 0486-12 11 20 (talsvar)

 

Sjukanmälan ska göras varje dag som ditt barn är sjukt
och före klockan 07.55.