För vårdnadshavare

Förskole- och Fritidshemswebben

Förskole- och Fritidshemswebben är en e-tjänst där ni på ett enklare sätt ska kunna ansöka om placering, ändra inkomst, inkomstuppgifter, säga upp plats, uppdatera kontaktuppgifter.
Har ni skulder hos Torsås kommun på grund av obetalda förskole-/fritidshemsavgifter kommer er ansökan till förskola/fritidshem inte att beviljas.

Här finns manualer till stöd:

Manual för kö förskola fritidshem

Manual för ändrad inkomst (1)

Manual för ändrad inkomst engelska (2)

Tempus

Här lägger du in barnens vistelsetid, 2 månader i förväg, gärna 6 månader. Viktigt att du lägger in 15 timmar om du blir föräldraledig/arbetssökande, 5 tim/dag kl 08.30-13.30 tisdag, onsdag, torsdag, eller måndag-fredag kl 08.15-11.15. Val mellan dessa görs terminsvis och läggs in i Tempus terminsvis.

Närvaro- och informationssystem. Lathund, information till vårdnadshavare

Sjuk-/frånvaroanmälan

Förskola – anmälan görs direkt till den förskola där barnet går.

Grundskola – anmälan görs via Quiculum