För vårdnadshavare

 

Hur kommer jag in i Quiculum?

 • Förskolan, grundskolan, anpassade grundskolan och fritidshemmens lärplattform använder vårdnadshavarna denna länk. För att kunna logga in använder man i första hand bank-id. I de fall när man inte kan skaffa ett bank-id, så kan man få ett användarnamn och ett lösenord av förvaltningen.
 • Till Quiculum login

Hur ansöker jag om en plats i förskolan eller på ett fritidshem?

Hur säger jag upp min plats i förskola och fritidshem?

Hur redovisar jag min inkomst?

Lite information om Quiculum:

 • Quiculum finns som app till din telefon. I appen kan du till exempel anmäla frånvaro, läsa nyheter och skriva meddelanden, se schema, läxor och prov.
 • Oavsett om du har barn i förskola, grundskola, anpassad grundskola eller fritidshem så kommer din kontakt med skolornas administration att ske i Quiculum. Du kommer exempelvis att frånvaroanmäla via Quiculum oavsett vilken verksamhet de tillhör, och som vårdnadshavare behöver du endast använda ett system.

Vad kan man göra i Quiculum

 • Se schema för elever i skolan
 • Se och ange schema för vistelsetider i förskola och fritidshem
 • Ta del av planering i skola/förskola
 • Se bedömningar och betyg i skolan
 • Se läx- och provschema
 • Frånvaroanmäla
 • Läsa nyheter
 • Använda meddelandefunktion

Sjuk-/frånvaroanmälan

 • Förskola – gör anmälan direkt till den förskola där barnet går, eller via Quiculum
 • Grundskola – gör anmälan via Quiculum