Politiker och problem med inlogg? Hjälp finns här Läs mer ›

Inlogg för vårdnadshavare

Förskole- och fritidswebb

Förskole- och fritidswebben är en e-tjänst där ni på ett enklare sätt ska kunna ansöka om placering, ändra inkomst, inkomstuppgifter, säga upp plats, uppdatera kontaktuppgifter.
Har ni skulder hos Torsås kommun på grund av obetalda förskole-/fritidshemsavgifter kommer er ansökan till förskola/fritidshem inte att beviljas.

 

Tempus

Närvaro- och informationssystem. Lathund, information till vårdnadshavare

Quiculum skola

Här kan du som vårdnadshavare frånvaroanmäla ditt barn samt kontrollera registrerad närvaro/frånvaro. Du kan också se ditt barns klasslista och elevdokumentation. Du kan även ändra dina kontaktuppgifter såsom adress, telefonnummer.

I Quiculum loggar du in med e-legitimation, klicka på länken för inloggning, välj skola och därefter loggar du in med BankID.

Du kan även sjukanmäla ditt barn via:

Telefon till 0486-12 11 20 (talsvar)

 

Sjukanmälan ska göras varje dag som ditt barn är sjukt
och före klockan 07.55.