Grafisk profil

Torsås kommun har många olika verksamheter som alla samsas under samma varumärke. För att kunna skapa ett gemensamt ansikte utåt är det viktigt att ha en enhetlig grafisk profil, det vill säga riktlinjer för hur vi använder typsnitt, färger, bilder med mera. I den grafiska profilen har vi samlat några enkla riktlinjer för hur vi använder vår profil på bästa sätt. Om du har några frågor kring användningen av den grafiska profilen är du välkommen att höra av dig till kommunikationsansvarig.

Logotypen

Torsås kommuns logotyp är kommunens viktigaste visuella kännetecken och används i allt material och alla sammanhang där kommunen är avsändare. Den består av två element: kommunens vapen och texten ”Torsås kommun” satt på två vänsterställda rader till höger om vapnet. Logotypen finns i färg, samt svart/vit. Logotypen får inte förändras i stil eller i proportioner. Det samma gäller Torsås heraldiska vapen som är skyddat enligt upphovsrättsliga regler.

Om kommunvapnet

Torshammaren heter egentligen Mjölner och är enligt traditionen asaguden Tors vapen. Symbolen är känd från Vendeltid (550-800 e Kr.) men blev under vikingatiden asatrons speciella symbol. Det har påträffats ett stort antal smyckeamuletter i form av torshammare. De flesta är av silver, ibland rikt ornerade, men också många av järn. De har burits som smycken av kvinnor och män.

Enligt traditionen är Torsås uppkallat efter guden Tor och det är därför man valde att ha en torshammare som vapen när detta konstruerades på 1950-talet. Tyvärr är ursprunget till namnet troligtvis mer simpel. Någon gång i forntiden bodde det en man som hette Tor någonstans i området. Höjdsträckningen där Allfargatan idag går kom efterhand att kallas Tors Ås och så var namnet skapat. Sedan kom gårdar, kyrka, järnväg och samhällsbildning men det är en helt annan historia.