Strukturkalkning

Fokus i projektet är att genomföra åtgärder som håller fosfor kvar i åkermarken. Fosfor som i stället för att läcka ut från lerjordar till närliggande dike och vattendrag, kommer grödan tillgodo.

Projektet pågår till sista december 2023, med eventuell förlängning.

Vad är det för specifikt med strukturkalk?

Strukturkalken är en blandning mellan släckt eller bränd kalk (ca 10- 20 %) och vanlig kalk. Kalksammansättningen är framtagen för att reagera med marken för att skapa en bättre markstruktur.

Kalken är dyr i inköp men åtgärden beräknas hålla i minst 15 år.

Effekten

 • Effekten av strukturkalkningen är omedelbar om man gör rätt!
 • Snabbare upptorkning på våren
 • Mindre motstånd- lägre bränsleförbrukning, 20 % i eget försök.
 • Längre tidsfönster att bruka jorden
 • Möjlighet att odla andra växter
 • Bättre vattenhållande förmåga Rätt utfört- Lång hållbarhet > 15 år
 • I bästa fall, ökad skörd

Att sprida kalken om väderförhållande är halvdana, är att lura sig själv! Det blir en kalkeffekt, men ruskigt dyr, i förhållande till ordinär kalkning.

Genomförande

 • Marken bearbetas minst 2 ggr
 • Marken måste vara torr
 • Kalken sprids med precisionsspridare ca 7-10 ton/ha.
 • Marken bearbetas, minst 2 gånger.
 •  Torrt, snabb inbearbetning. Ju snabbare mer bearbetad marken är – desto bättre effekt ger strukturkalken, om marken är torr!

Viktiga faktorer att förhålla sig till:

 • Lera > 12 %
 • Kräver nedbrukning vid rätt tid, behov av planering vid anläggande.
 • Dyrare än vanlig pH-kalkning om man inte gör rätt från början.
 • Risker vid hanteringen av den brända kalken, irriterande vid kontakt.
 • Kalken som lagras, lagras i en kompakt toppig hög.
 • Torrt väder är A och O annars blir det endast en dyr kalkning av åkermarken.