Just nu pågår vaccinering. Så här går det till. Läs mer ›

Olssonska gården

Olssonska gården är en välbevarad handelsgård från 1860-talet. Gården har sitt ursprung från en av de allra äldsta gårdarna i Torsås kyrkby. Holger Nikolaus Olsson, som gården har namn efter, hade stor betydelse för Torsås utveckling från bondby till handelsort.

Besök

Olssonska gården är en pärla mitt i Torsås med en öppen trädgård och trädgårdservering sommartid. Under sommaren erbjuds även en rad arrangemang om söndagarna. Se evenemangskalendern för mer information.

Kulturföreningen Olssonska Gården

Våren 2005 bildades Kulturföreningen Olssonska Gården. Föreningen arbetar för att återskapa trädgården som den var vid förra sekelskiftet samt för att tillföra gården olika former av aktiviteter.