Vattenkvalitet

Vattnets hårdhet är ett mått på mängden kalcium- och magnesiumjoner i vattnet. Ju färre joner, desto mjukare vatten. Ett mjukt vatten ökar risken för korrosionsangrepp medan ett hårt vatten kan ge utfällningar i ledningar och kärl.

Hårdheten har betydelse bland annat vid dosering av tvättmedel. Mindre tvättmedel behövs vid mjukt vatten. Vattnets hårdhetsgrad mäts i tyska hårdhetsgrader och skrivs i dH. Vattnet sägs vara hårt vid 10dH eller över, medelhårt vid 5,0-9,9dH, mjukt vid 2,2-4,9dH och mycket mjukt om det är 0-2,1dH.

Det kommunala dricksvattnet i Torsås kommun har normalt en hårdhet enligt följande:
Ort, Hårdhet i tyska grader dH:
Torsås, Bergkvara, Söderåkra Medelhårt 5,5 – 6,5
Gullabo Medelhårt 7,0 – 8,0
Bidalite Medelhårt 9,0 – 10,0
Brömsebro Mjukt 4,0 – 5,0