Krisberedskap

Vid en allvarlig krissituation gäller det att ha en fungerande beredskap och en organisation som snabbt kan ta över ansvar, samordning och information.
På de här sidorna kan du läsa mer om detta.

Mer information

Information om kommunens roll i en kris
Information om extraordinär händelse
Information om VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten
Information om skyddsrum
Information om viktiga telefonnummer
Vad du kan göra vid kris
Platser för hjärtstartare
Praktiska råd vid strömavbrott
Vid översvämning
Klimatförändringar
Vid larm från kärnkraftverket i Oskarshamn – det här behöver du veta (extern länk, Länsstyrelsen Kalmar län)
Till skyddsrumskartan (extern länk)
Till frågor och svar om skyddsrum (extern länk, MSB)

Externa sidor där information kan finnas vid extraordinär händelse:

Krisinformation.se, myndigheternas krisinformation (extern länk)
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (extern länk)
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – råd till privatpersoner (extern länk)
Region Kalmar Län (extern länk)
1177.se (extern länk)

MSB:s om hur du kan förbereda ditt hem för en oväntad kris:

Faktablad Krisberedskap för hemmet

MSB:s broschyr Om krisen eller kriget kommer

Om krisen eller kriget kommer (PDF, extern länk)
Om krisen eller kriget kommer (PDF, extern länk, engelska)
Om krisen eller kriget kommer (PDF, extern länk, lätt svenska)
Om krisen eller kriget kommer (PDF, extern länk, arabiska
Om krisen eller kriget kommer (PDF, extern länk, tigrinja)

Myndigheten för psykologiskt försvar

Hur kan  illvilliga aktörer påverka opinionsbildning och det offentliga samtalet?
Att möta informationspåverkan – handbok