Krisberedskap

Vid en allvarlig krissituation gäller det att ha en fungerande beredskap och en organisation som snabbt kan ta över ansvar, samordning och information.

På de här sidorna kan du läsa mer om detta.

Mer information

Externa sidor där information kan finnas vid extraordinär händelse:

MSB:s om hur du kan förbereda ditt hem för en oväntad kris:

MSB:s broschyr Om krisen eller kriget kommer

Myndigheten för psykologiskt försvar