Lärandemiljö

Läroplanen för grundsärskolan är till sin första del, som handlar om värdegrund, i princip identisk med den för grundskolan. Däremot har grundsärskolan egna kursplaner som är anpassade för skolformen och till de olika behov som varje enskild elev har.

En elevgrupp i grundsärskolan är relativt liten och antalet vuxna är fler än i övriga klasser. Syftet med undervisningen i den lilla gruppen är att ge eleverna en utbildning som så långt som möjligt motsvarar den som ges på grundskolan.

Pedagogik

Vår pedagogik och lärandemiljö på Frejaskolan, är anpassade för våra elevers behov. Kommunens ledord Delaktighet, Utveckling, Tydlighet och Trygghet,  genomsyrar verksamheten. Vi arbetar med ett strukturerat och individanpassat arbetssätt för ett livslång lärande och utgår ifrån att eleverna behöver ha gott om tid för att utveckla sina kunskaper och färdigheter.

Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som kallas träningsskola. Den är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. I stället för enskilda ämnen omfattar träningsskolan fem ämnesområden:

  • Estetisk verksamhet
  • Kommunikation
  • Motorik
  • Vardagsaktiviteter
  • Verklighetsuppfattning