Sotning och brandskyddskontroll

Den första april 2016 i Torsås kommun och den förste september i Emmaboda kommun, gjordes förändringar inom brandskyddskontroll och sotning. Räddningstjänstförbundet tog över brandskyddskontrollerna i kommunerna och har anställt två brandskyddskontrollanter till att utföra dem. Sedan 1 januari 2022 har RFET (Räddningstjänsten Emmaboda Torsås) tre egna sotare: en i Torsås kommun och två i Emmaboda kommun.