Arbetsliv i Torsås

Arbetslivet i Torsås bygger på en tradition av metallindustri. De traditionella näringarna blandas idag dock med både kulturella och kreativa näringar. Här finns en närhet till Karlskrona, Emmaboda och Kalmar med en färdväg runt halvtimman. Det sker alltså en del in- och utpendling till orten.

Är du arbetsgivare och söker personal? Vill du dessutom hjälpa till med det sociala ansvaret? Via länken ”arbetsmarknad och inkludering” finner du information om detta. Du finner mer information på arbetsförmedlingens hemsida men kan även söka personal via deras rekryteringsguide.