Skärpta rekommendationer förlängs Läs mer ›

Arbetsliv

Arbetslivet i Torsås bygger på en tradition av metallindustri.  De traditionella arbetena blandas idag med kulturella och kreativa sådana. Här finns en spridning som avspeglar kommunens rikedom. Här möts hav, skog, fält och ängar. Dessa omger det landortsliv som sprudlar i Torsås centrum där hantverkares verksamheter stödja av invånarna. Torsås är en landsbygdsort där en ska kunna bo och leva. Med närheten till Karlskrona, Emmaboda och Kalmar är färdvägen runt halvtimman. Det sker alltså en del in- och utpendling till orten som gynnar Torsås utveckling.

Är du arbetsgivare och söker personal? Vill du dessutom hjälpa till med det sociala ansvaret? Via länken “arbetsmarknad och inkludering” finner du information om detta.

Du finner mer information på arbetsförmedlingens hemsida men kan även söka personal via deras rekryteringsguide.