Näringslivet i Torsås kommun

Det finns omkring 1000 företag i Torsås kommun. Detta innefattar allt från enmansföretag till internationella storföretag.

Livskraften i näringslivet utgår ifrån att det finns utrymme för innovation och kreativitet, tillgänglig arbetskraft. Näringslivet i Torsås kommun utgår ifrån och ges stöd i att bedriva hållbart företagande. Nya och befintliga företag ska kunna utvecklas i relation till konkurrenskraft och rådande samhällsutmaningar.

”Livskraftig kreativitet i gränslös företagsanda” kännetecknar Torsås kommuns arbete för näringslivsutveckling. Livskraftig betonar det ansvar som kommunen och företag har tillsammans för att verka ur ett långtidsperspektiv. Detta förebygger negativ utveckling av ekonomiska, miljömässiga och sociala förhållanden. Genom att vi fokuserar på kreativitet kan vi fånga arbetet för att stimulera entreprenörskap likaväl som intraprenörskap.