Rekommendationer efter vaccinering Läs mer ›

Näringslivet i Torsås kommun

Visste ni att det finns nära 1000 företag i Torsås kommun med sina dryga 7000 invånare? Det visar på en fantastisk företagsamhet där Torsåsandan levererar.

Torsås kommuns arbete för näringslivsutveckling kännetecknas av ”Livskraftig kreativitet i gränslös företagsanda”. Livskraftighet betonar det ansvar som kommunen och företag har tillsammans för att verka ur ett långtidsperspektiv som förebygger negativ utveckling av ekonomiska, miljömässiga och sociala förhållanden. Med fokus på kreativitet fångas arbetet för att stimulera entreprenörskap likaväl som intraprenörskap.

Livskraften för näringslivet utgår ifrån att det finns möjlighet att bygga och vistas i kommunen, tillgänglig arbetskraft, utrymme för innovation och kreativitet, samt att näringslivet i Torsås kommun utgår ifrån och ges stöd i att bedriva hållbart företagande. Nya och befintliga företag ska kunna utvecklas i relation till konkurrenskraft och rådande samhällsutmaningar.

Läs mer om företagsklimatet i Torsås kommun
Mer information om näringslivsregistret för Torsås kommun