Årskurs 7 och 9 till skolan på måndag Läs mer ›

Näringslivet i Torsås kommun

Visste ni att det finns nära 1000 företag i Torsås kommun med sina dryga 7000 invånare? Det visar på en fantastisk företagsamhet där Torsåsandan levererar.

Torsås kommuns arbete för näringslivsutveckling kännetecknas av ”Livskraftig kreativitet i gränslös företagsanda”. Livskraftighet betonar det ansvar som kommunen och företag har tillsammans för att verka ur ett långtidsperspektiv som förebygger negativ utveckling av ekonomiska, miljömässiga och sociala förhållanden. Med fokus på kreativitet fångas arbetet för att stimulera entreprenörskap likaväl som intraprenörskap.

Kommunen arbetar för att ge förutsättningar för att starta företag och förverkliga idéer. Kommunen ska bidra till goda förutsättningar för traditionella verksamheter likaväl som kulturella och kreativa företag. Gränslöshet syftar på det nära och underlättade samarbetet mellan olika parten och samverkan mellan näringsliv och kommun. Genom god dialog tydliggörs förväntningar, ansvar, förutsättningar, uppdrag och handlingsutrymmen. Torsås är känd för sin företagsanda. Denna anda präglas av att kommunens företag stöttar varandra och har goda nätverk. En anda som kännetecknas av samverkan och samarbete.

Livskraften för näringslivet utgår ifrån att det finns möjlighet att bygga och vistas i kommunen, tillgänglig arbetskraft, utrymme för innovation och kreativitet, samt att näringslivet i Torsås kommun utgår ifrån och ges stöd i att bedriva hållbart företagande. Nya och befintliga företag ska kunna utvecklas i relation till konkurrenskraft och rådande samhällsutmaningar.