Näringslivet i Torsås kommun

Det finns nära 1000 företag i Torsås kommun. Detta innefattar allt från enmansföretag till internationella storföretag.

Livskraften i näringslivet utgår ifrån att det finns utrymme för innovation och kreativitet, tillgänglig arbetskraft samt att näringslivet i Torsås kommun utgår ifrån och ges stöd i att bedriva hållbart företagande. Nya och befintliga företag ska kunna utvecklas i relation till konkurrenskraft och rådande samhällsutmaningar.

Torsås kommuns arbete för näringslivsutveckling kännetecknas av ”Livskraftig kreativitet i gränslös företagsanda”. Livskraftig betonar det ansvar som kommunen och företag har tillsammans för att verka ur ett långtidsperspektiv. Detta förebygger negativ utveckling av ekonomiska, miljömässiga och sociala förhållanden. Med fokus på kreativitet fångas arbetet för att stimulera entreprenörskap likaväl som intraprenörskap.

Läs mer om företagsklimatet i Torsås kommun
Mer information om näringslivsregistret för Torsås kommun
Torsås kommuns Näringslivsstrategi 2020-2023