Trygghetslarm

Trygghetslarmet är din säkerhet i vardagen. Med ett trygghetslarm kan du påkalla hjälp dygnet runt om du skulle behöva akut hjälp.

Trygghetslarmet är till för dig som riskerar att ramla eller plötsligt blir så dålig att du inte kan ta hand om dig själv. Då kan du få hjälp genom larmet. Du larmar genom att trycka på en knapp som du bär på din arm eller om halsen. När du trycker på knappen går det ett larm till en trygghetscentral, som i sin tur kontaktar hemtjänstpersonal i ditt område.

Målsättningen är att öka möjligheterna för äldre att bo kvar i sin hemmiljö samt att skapa goda möjligheter att leva ett normalt liv genom vetskapen om att snabbt få hjälp om det behövs.

Ansökan om trygghetslarm görs hos kommunens biståndshandläggare.

Om du inte längre behöver ditt trygghetslarm kontaktar du eller någon närstående din biståndshandläggare för att avsluta abonnemanget.

Vid försummelse av larmutrustning blir du ersättningsskyldig för larm och larmknapp.