Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämnden är inom kommunen ansvarig för bland annat planering och byggande på landet och i samhällen.

Lika viktigt som att utöva sitt myndighetsansvar är att vara ett serviceorgan som ger goda råd och anvisningar samt biträder näringsliv och allmänhet i sökandet efter goda lösningar vad avser planering och byggande.

Enligt Plan- och bygglagen ska Bygg- och miljönämnden verka för:

  • en god byggnadskultur och en god samhälls- och landskapsmiljö.
  • följa utvecklingen och ta de initiativ som behövs.
  • övervaka att regler om byggande med mera efterlevs.

Folkvalda politiker i Bygg- och miljönämnen