Rekommendationer efter vaccinering Läs mer ›

Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämnden är inom kommunen ansvarig för bland annat planering och byggande på landet och i samhällen.

Lika viktigt som att utöva sitt myndighetsansvar är att vara ett serviceorgan som ger goda råd och anvisningar samt biträder näringsliv och allmänhet i sökandet efter goda lösningar vad avser planering och byggande.

Enligt Plan- och bygglagen ska Bygg- och miljönämnden verka för:

  • en god byggnadskultur och en god samhälls- och landskapsmiljö.
  • följa utvecklingen och ta de initiativ som behövs.
  • övervaka att regler om byggande med mera efterlevs.

Bygg- och miljönämnden för Torsås kommun 2019-2022

Ordinarie                                                        Ersättare
S Hans Larsson                                                 S Kåre Holgersson
hans.larsson@torsas.se                                   kare.holgersson@torsas.se
0732-048 901                                                    0702-246 570

S Agneta Eriksson                                            V Ingemar Wahlström
Agneta.eriksson@torsas.se                             Ingemar.wahlstrom@torsas.se
0766-711 428                                                     0709-929 330

S Bernt Nykvist                                                 S Barbro Englund
bernt.nykvist@torsas.se                                 Barbro.englund@torsas.se
0705-787 726                                                    0702-978 626

M Bengt Rydahl                                                M Ingegerd Tornegård
bengt.rydahl@torsas.se                                   ingegerd.tornegard@torsas.se
0704-920 789

L Leif Spångberg                                               KD Robert Blomberg
Leif.spangberg@torsas.se                               robert.blomberg@torsas.se
0701-475 410

C Lisa Klasson                                                   C Christofer Johansson
lisa.klasson@torsas.se                                     christofer.johansson@torsas.se
0708-924 999

C Nils Gustling                                                  C Jonas Fransson
nils.gustling@torsas.se                                    jonas.fransson@torsas.se
0703-703 110                                                     0763-532 141

SD Bo Holgersson                                             SD Melker Lyth
bo.holgersson@torsas.se                                 Melker.lyth@torsas.se
0708-622 956                                                    0730-310 729

SD Kenneth Kinberg                                         SD Markus Roach
kenneth.kinberg@torsas.se                             markus.roach@torsas.se
0708-924 479

Ordförande: Hans Larsson, S
1:e vice ordförande: Bengt Rydahl, M
2:e vice ordförande: Lisa Klasson, C