Så här funkar nämnden – sidor för dig som är barn

Nämnder

En nämnd i en kommun arbetar med speciella frågor. Det är för att kommunfullmäktige inte kan ta beslut om allt. Då lämnas det över till en nämnd.
I Torsås kommun finns de här nämnderna:

  • Bildningsnämnden – har hand om skolan.
  • Bygg- och miljönämnden – har hand om miljöfrågor och planering av till exempel byggandet av bostäder.
  • Krisledningsnämnden – kallas in vid speciella tillfällen, som till exempel under pandemin med covid-19. Krisledningsnämnden bestämmer för kommunen, men kan bara göra det under en kort period.
  • Socialnämnden – har hand om arbetet med familjer och äldre, till exempel om någon behöver hjälp.
  • Drift- och servicenämnden – tar hand om beslut om vägar, lekplatser, fritidsanläggningar som till exempel Sahara och hamnar.
  • Valnämnden – förbereder och ordnar kommunvalet (som hålls vart fjärde år).
  • Överförmyndarnämnden – ser till att människor som behöver extra hjälp (om man till exempel har ett funktionshinder) får den hjälp de behöver.
  • Kommunstyrelsen –  håller samman och leder arbetet i kommunen.

Vilka frågor tycker du är viktiga? Skulle du vilja sitta i en nämnd?

Så här funkar kommunen
Så här funkar kommunfullmäktige
Så här funkar kommunstyrelsen
Så här funkar revisionen