Funktionsnedsättning

Torsås ska vara en öppen kommun för människor med funktionshinder.
Medborgare med funktionshinder ska kunna leva ett aktivt och meningsfullt liv med social gemenskap och med möjligheter att forma såväl det egna livet som samhället i stort.