Funktionsnedsättning

Torsås ska vara en öppen kommun för människor med funktionshinder.
Medborgare med funktionshinder ska kunna leva ett aktivt och meningsfullt liv med social gemenskap och med möjligheter att forma såväl det egna livet som samhället i stort.

Information om vad funktionsnedsättning innebär
Information om daglig verksamhet, arbete och sysselsättning
Information om gruppboende
Information om boendestöd
Information om bostad enligt LSS
Information om korttidsverksamhet för barn – Orion
Information om personligt ombud