Tomgångskörning

Låt inte bilen stå på tomgång i onödan!

I Torsås kommun får motorn gå på  tomgång i högst en minut, enligt de lokala hälsoskyddsföreskrifterna. Enda undantaget gäller fordon i kö, eller fordon som behöver hålla igång motorn för att driva en anläggning, till exempel sopbilar eller när en buss startar för första gången på dagen.

Det är alltså inte tillåtet att lämna motorn igång mer än en minut för att exempelvis gå in och lämna barn på dagis, handla i affären eller för att hålla värmen i väntan på att samåkningen ska dyka upp.

Lagstiftning mot onödiga utsläpp
Att ha bilen på tomgång kan vara störande och orsaka hälsobesvär för många personer. Utsläppen blir extra stora på vintern, eftersom motorn då ofta är kallare än vanligt. Tomgångskörning med kall motor ger höga utsläpp av partiklar, kolväten och cancerframkallande ämnen. Dessa ämnen är skadliga för hälsan och miljön.

Tänk på att astmatiker, äldre personer och barn är särskilt känsliga för bilavgaser. För att minska störningen från trafiken så finns det regler om tomgångskörning i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna för Torsås kommun.

Överträdelse kan ge böter
Om ett brott mot enminutsregeln för tomgångskörning konstateras kan händelsen polisanmälas. Saken utreds sedan av en allmän åklagare. Fällande dom kan ge böter. Om du ser någon köra på tomgång över en minut kan du anmäla detta till polisen på telefon 114 14.

Torsås kommuns arbete för minskad energianvändning och klimatpåverkan
Transporten står för en stor del av energiförbrukningen i kommunen. Genom att undvika tomgångskörning förbättrar du inte bara miljön och hälsan utan även din ekonomi då bilen drar mer bränsle på tomgång än om du stänger av motorn och startar den igen. Vill du sätta dig i en varm bil på vintern använd motor- och en kupévärmare det spara både du och miljön på.

Hjälp oss att förbättra luftkvaliteten och samtidigt förbättra ekonomin. Slå därför av motorn när fordonet står stilla. Man sparar åtskilligt – och håller sig inom lagens ramar