Hemsjukvård

Hemsjukvård och rehabilitering i hemmet riktar sig till dig som behöver hälso- och sjukvård, men inte kan ta dig till en hälsocentral eller mottagning.

Under både kortare och längre perioder kan du få hjälp med hälso-sjukvård- och rehabiliteringsinsatser, exempelvis:

  • såromläggning
  • medicinering
  • provtagning
  • utprovning av inkontinensprodukter
  • rehabilitering och träning
  • utprovning och förskrivning av hjälpmedel

Hemsjukvård är inte detsamma som hemtjänst.
Hemsjukvård hjälper dig med sjukvård i hemmet, till exempel medicinering, såromläggning och rehabilitering.

Hemtjänsten hjälper dig istället med det dagliga, till exempel personlig omvårdnad, städning och inköp. Ibland samverkar hemsjukvården med hemtjänsten, vilket innebär att du kan få hjälp med hemsjukvårdsinsatser från hemtjänstpersonalen.

Hemsjukvård i ordinärt boende är till för dig som bor i eget boende (det vill säga inte särskilt boende via beslut av kommunen).
Hemsjukvård i ordinärt boende riktar sig till dig som behöver hälso- och sjukvård men som av hälsoskäl inte kan ta dig till en hälsocentral eller mottagning.

Om du har behov av vård ska du i första hand vända dig till din hälsocentral eller 1177 för bedömning.

Om det visar sig att du har behov av hemsjukvård i ordinärt boende kommer du att bli inskriven i hemsjukvården.

Kommunens sjuksköterskor och distriktssköterskor, samarbetar med primärvården. Primärvården står för läkarinsatserna.

För detta betalar du en avgift varje månad. Socialnämnden har det politiska ansvaret för kommunens hälso- och sjukvård.
Om du önskar hjälp med sjukvård i hemmet så kontaktar du din hälsocentral.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska har det yttersta ansvaret för kvalitet och säkerhet inom den kommunala hälso- och sjukvården (hemsjukvården).

Information om Apodos

Från och med 1 april 2021 kommer Apoteket leverera dosförpackade läkemedel. Regionerna Kalmar, Kronoberg, Östergötland och Jönköping har upphandlat tjänsten Apodos och har tecknat avtal med Apoteket. För dig som doskund innebär förändringen ingen större skillnad. Dospåsen kan se lite annorlunda ut men innehållet är oförändrat. De läkemedel som inte går att förpacka i dospåsarna, till exempel salvor och brustabletter, kan beställas och fås med samma leverans som Apodos-rullar.

Till höger under relaterade dokument hittar du mer information om vad du som doskund behöver göra innan 1 april.

Apoteket meddelar att det i brevet från Collector, med information till patienterna om nya betalningslösningar, blivit ett tryckfel och en siffra har fallit bort från bankgirot i stycket om autogiro. Rätt bankgiro är 5362-0092 och inget annat.