Kommunalt vatten och avlopp

Eftersom dricksvatten är ett livsmedel, styrs riktvärden och gränsvärden av Livsmedelsverkets föreskrifter. Mer information om detta finns på Livsmedelsverkets hemsida. Länk finns på denna sida.

Ibland kan kranvattnet vara brun- eller gulaktigt. Detta kan hända vid vattenläckor eller stora uttag av vatten som vid brandsläckning. Orsaken till färgen är att beläggningar från insidan av vattenledningarna, har rivits loss. Låt vattnet rinna i 15 minuter. Om vattnet fortfarande är missfärgat efter spolningen, ring till kommunens felanmälan (010-35 33 100).

Missfärgat vatten är inte farligt men oaptitligt och kan också missfärga tvätt.

För att övervaka kustvattnets kvalitet och konstatera eventuell påverkan från bland annat våra reningsverk, genomförs varje år en samordnad kontroll i Kalmarsund via Kalmar läns kustvattenkommitté. Länk finns på denna sida.

Avloppsvatten består av förorenat vatten från bad, disk, tvätt, toalett samt förorenat vatten från industri. Det bildas därmed när vi i vårt dagliga liv använder vatten.

Torsnet hanterar kommunens frågor kring fjärrvärme, fiber och vatten.
Till Torsnet (extern sida)