Årskurs 7 och 9 till skolan på måndag Läs mer ›

Hälso- och sjukvård

Kommunal hälso- och sjukvård omfattar hemsjukvård, rehabilitering och hjälpmedel.

Huvudregeln är att man, vid behov av hälso- och sjukvård, i första hand kontaktar sin vårdcentral. I vissa fall har kommunen ansvaret för hälso- och sjukvård.

Mer om hemsjukvård, HSL
Mer om Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS
Mer om rehabilitering och hjälpmedel