Hälso- och sjukvård

Kommunal hälso- och sjukvård omfattar hemsjukvård, rehabilitering och hjälpmedel.

Huvudregeln är att man, vid behov av hälso- och sjukvård, i första hand kontaktar sin vårdcentral. I vissa fall har kommunen ansvaret för hälso- och sjukvård.