Hälso- och sjukvård

Kommunal hälso- och sjukvård omfattar hemsjukvård, rehabilitering och hjälpmedel.

Huvudregeln är att man, vid behov av hälso- och sjukvård, i första hand kontaktar sin vårdcentral. I vissa fall har kommunen ansvaret för hälso- och sjukvård.

Information om hemsjukvård, HSL
Information om Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS
Information om rehabilitering och hjälpmedel
Information om Patientnämnden Kalmar
Information om platser för hjärtstartare i Torsås kommun