Arbetsmarknadsenhetens arbetsområden

Köket:

Caféverksamhet för allmänheten, ev viss försäljning.
Bakning, matlagning, disk och städ, varuhantering.
Interna beställningar och konferenser.

Lastbilen:

Hämta och lämna varor, utföra service och fixartjänster.

Verkstaden:

Återbruk, testa, reparera och renovera saker.

Butik:

Vågens secondhandbutik inkluderar kassaarbete, frontning av varor, sortering, kundservice.

Skapanderummet:

Tillverkning och lagning av textilier, sticka, virka eller sy.

Trädgård och odling

Under vår- och sommarsäsong har vi även viss odling av grönsaker och växter av olika slag. Vi sköter även Vågens utemiljö.