Arbetsmarknadsenhetens arbetsområden

Köket:

Caféverksamhet för allmänheten, ev viss försäljning.
Bakning, matlagning, disk och städ, varuhantering.
Interna beställningar och konferenser.

Lastbilen:

Hämta och lämna varor, service och fixartjänster.

Verkstaden:

Återbruk, testa och renovera saker.

Butik:

Vågens secondhandbutik inkluderar kassaarbete, frontning av varor, sortering, kundservice.

Skapanderummet:

Tillverkning och lagning av textilier, sticka, virka eller sy.

Bilsamordning:

Biltvätt och städ av kommunens bilar.

Cykel & vandringsleder

Arbetsmarknad och inkludering har en anställd till skötseln av cykel- och vandringsleder i Torsås kommun. Uppdragsperiod är 15 april – 15 september. I arbetet ingår bland annat röjning, påfyllning av ved, samt ledmarkeringar för kommunens cykel- och vandringsleder. I uppdraget ingår Torsåsleden inklusive kuststräckan som är del av Kalmarsundsleden, Slöjdleden samt Skeppelederna (Dacke & Gullaboleden sköts av Gullabo hembygdsförening).<

Om Arbetslivscentrum

Om arbetsmarknadsenheten
Om arbetsmarknadsenhetens tjänster
Om FSLA
Om RESA
Om Secondhandbutiken Vågen och Vågens tjänster

Om Integrationsenheten