Energi

Kommunen har en rad viktiga roller inom energiområdet. Till exempel att ansvara för den fysiska planeringen, förvalta fastigheter och vara en lokal miljömyndighet. På dessa undersidor kan du läsa om sådant som handlar om energi, hur man kan minska energianvändningen och hur du skyddar miljön vid användande av olika energislag.

Elområden

Sverige är indelade i fyra olika elområden. Elområdena kan ha olika elpriser – områdespriser – vid olika tillfällen. Torsås kommun ligger inom elområde 4 där vi har ett underskott på el. Vill du läsa mer se länkarna till höger om du använder dator, och nedan, om du använder mobil.