Energi

Energin försvinner aldrig den bara omvandlas till en ny form. Energi kan delas upp in i förnybar och icke förnybar energi. Icke förnybar energi kommer från jordens lager och kan vara kärnkraft eller fossila bränsle som olja och kol. Förnybar energi kan vara vind, sol och vattenkraft. Men det kan även vara bioenergi från skogen.

Kommunen har en rad viktiga roller inom energiområdet. Till exempel att ansvara för den fysiska planeringen, förvalta fastigheter och vara en lokal miljömyndighet. På dessa undersidor kan du läsa om sådant som handlar om energi, hur man kan minska energianvändningen och hur du skyddar miljön vid användande av olika energislag.

Elområden

Sverige är indelade i fyra olika elområden. Detta för att skapa en balans mellan tillgång och efterfrågan på el. Gränserna mellan elområdena går där elnäten behöver byggas om för att kunna transportera mer el inom Sverige. Elområdena kan ha olika elpriser – områdespriser – vid olika tillfällen. Torsås kommun ligger inom elområde 4 där vi har ett underskott på el. Vill du läsa mer se länkarna till höger.