Asbest

Asbest är mineralfibrer som är så små och tunna att de tränger in i kroppen. Damm med fibrer kommer in i lungorna och kan orsaka flera allvarliga lungsjukdomar. Asbest har använts som brandskydd i stålkonstruktioner, ventilationsanläggningar, soprum. Som värmeisolering i rör och värmepannor, bullerdämpning och armering i skivor, kanaler och golvplattor, i underskikt till plastmattor, i färger och plaster och i fix och fog till kakel. Asbest har också använts i fordonsindustri som friktionsmaterial med slitstarka egenskaper i tillverkning av bromsar.
Asbest är förbjudet sedan länge, men finns framförallt kvar i äldre byggnader och är en risk för de som arbetar i byggbranschen. VVS-installatörer, elektriker, snickare, golvläggare, takläggare, städpersonal är yrkesgrupper som riskerar att utsättas för asbest. Det är även förbjudet att överlåta nya eller begagnade asbestmaterial till någon annan eller att återanvända begagnade asbestprodukter.

Asbestprodukter som tas ur bruk betraktas som farligt avfall och måste lämnas till en godkänd mottagare. Farligt avfall får bara transporteras yrkesmässigt av den som har tillstånd från länsstyrelsen.
Krav på anmälan/ansökan till Arbetsmiljöverket
Vid hantering, renovering och rivning av material som innehåller asbest krävs en anmälan eller ansökan till Arbetsmiljöverket, se mer information i länken till Arbetsmiljöverket.