Detaljplaner

En av samhällsbyggnadsförvaltningens uppgifter är att ta fram detaljplaner.

Mark- och vattenområdens användning och bebyggelse inom kommunen kan regleras med detaljplaner.
Planen är juridiskt bindande och får därmed rättsverkan. Den bedömning som görs i en detaljplan beslutar om ramarna för prövningen av framtida bygglovsärenden. Därmed blir lovhanteringen enklare. Mer information om detaljplaner och processen för att ta fram nya planer finns att läsa på boverket .

Eller kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen för mer information!

De planer som redovisas nedan som pågående är alla planer som samhällsbyggnadsförvaltningen fått i uppdrag att ta fram. För mer information om vad som hänt i ärendet se under respektive länk.

Pågående planarbete
»
Torsås 5:97 – Cupolentomten
»Torsås 1:116 – Lunnagatan
»Bergkvara 2:33 – Lugnet
»Bergkvara 2:1 – hamnen
»Gata 3:7 m fl – Björkenäs och södra Skäppevik 
»Torsås 8:13 – Filadelfia
»Bergkvara 2:33 – Lugnet
»Torsås 2:42 m fl – Konsumkvarteret

Vilande planarbete
»Kroka 4:39 – festplatsen
»Söderåkra 7:1 m fl – apoteket
»Siggatorp 1:8 m fl – Bryggaren

Gällande detaljplaner

Följ länken till kommunens alla gällande detaljplaner.