Synpunkter, förslag, felanmälan

Hjälp Torsås kommun att bli bättre! Vi arbetar för att skapa god livskvalitet för kommunens invånare. Vårt mål är också att skapa en säker och trygg kommun. Dina synpunkter är viktiga i detta arbete.

Därför vill vi ha många synpunkter på våra verksamheter och lära av dessa oavsett om de utgörs av felanmälan, förslag eller beröm.

  • Vill du göra en felanmälan?
  • Har du förslag på hur vi kan bli bättre?
  • Vill du berätta om något vi gör bra?
  • Har du blivit dåligt bemött?
  • Tycker du att vi har gjort fel?

Kom med idéer och förslag! Du kan framföra klagomål personligen, per telefon, skriftligen eller via mail.

Viktigt att veta!
Brev och e-post som kommer in till kommunens info-adress (info@torsas.se) blir diariefört och därmed allmän handling. Det gör att medborgarna har rätt att ta del av alla inkomna handlingar enligt offentlighetsprincipen och på så sätt få reda på vad just du tycker. Det finns några begränsningar i offentlighetsprincipen och det är tex känsliga uppgifter som rör enskild person och som faller under sekretesslagen. Självklart kan du lämna synpunkter och klagomål anonymt men då kan du inte få ett svar från oss.

Mer information: