När kan jag gå till jobbet? Information om hur du ska tänka. Läs mer ›

Öppen förskola

Öppet med tidsbokning

Välkomna till öppna förskolan i Torsås kommun. Pedagog på öppen förskola är Liselott Karlsson. Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer. Barn och föräldrar delas upp i mindre grupper och en del aktiviteter kommer att vara utomhus.

Ni hittar oss på Allfargatan 38  (röda huset)
Öppna förskolan är en träffpunkt för föräldrar/annan vuxen och barn mellan 0-5 år.  Verksamheten är avgiftsfri och du är välkommen!

Verksamheten på öppna förskolan drivs av pedagog och här arbetar vi mycket med skapande, sång, musik, lek och vi umgås och fikar och ibland gör vi lite utflykter eller något annat trevligt. Fika erbjuds till ett självkostnadspris men det är ok att ta med eget om man så önskar. Öppna förskolan ska vara en tillgänglig mötesplats för alla där nya kontakter kan skapas och där det ges möjlighet till kunskaps- och informationsutbyte. Öppna förskolan ska vara en plats där föräldrar och barn känner trygghet och delaktighet och en plats där det sociala nätverket runt barn och föräldrar stärks.

Öppna förskolan är en del av familjecentralen. Här hittar ni även mödrahälsovården, barnhälsovården, socialtjänsten. Vi samarbetar och utgår från familjens hela livssituation. Vi arbetar utifrån att främja god hälsa hos barn och föräldrar. Vi finns här för er!

Du kan också läsa aktuell information på vår Facebook Öppna förskolan i Torsås

Tel nr: 0486-335 22 Öppen förskola, mobil 0730-97 35 22

Tel nr: 0486-331 00 Familjesupport

Tel nr: 0486-336 88 Socialtjänsten på familjecentralen

 

Varmt välkomna hälsar personalen.