Nyttjande av offentlig plats

Du som vill nyttja offentliga platser eller allmän mark för tillfälliga arrangemang ska söka tillstånd för detta. Detta är viktigt eftersom vissa platser lämpar sig bättre än andra för olika evenemang.

Tillståndet söker du hos Polismyndigheten och blankett beställs från dem, se länk till höger. Polisen tar en avgift för handläggningen och prövar ansökan enligt ordningslagen. När polisen mottagit ansökan skickas den till markägaren, i detta fall Torsås kommun, för yttrande. Kommunen har möjlighet att ställa villkor samt att ta ut en avgift.

Ta gärna kontakt med Drift-och serviceförvaltningen innan du söker tillstånd hos polisen. Kommunen har vetorätt vilket innebär att polisen inte kan ge tillstånd om kommunen föreslår avslag på ansökan. Ska man stå på kommunens mark kärvs det en tillfällig markupplåtelse. Kontakta Torsås kommun om detta.