Avfall och återvinning

Synen på avfall har förändrats under de senaste årtiondena. Nu för tiden läggs nästan inget alls på deponi utan istället tas avfallet till vara på ett effektivt sätt genom återvinning. Hushållens och företagens avfall har gått från att vara skräp som man bara vill göra sig av med till att bli en resurs, en viktig del i det
materiella kretsloppet. Den moderna avfallshanteringen bygger på sortering,
återvinning och förbränning.

Aktuella öppettider för Torsås Återvinningscentral hittar ni på Kretslopp Sydost hemsida.

Information om hushållens avfall
Information om nedskräpning
Information om hushållens farliga avfall
Information om eldning av avfall
Information om vass som avfall
Information om bygg- och rivningsavfall