Leverantörsfakturor

Från den 1 april 2019 börjar Lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling att gälla. Lagen innebär att alla inköp som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med e-faktura. Detta innefattar även direktupphandlingar.

  • Offentliga upphandlingar som påbörjats före lagen träder i kraft omfattas inte retroaktivt av lagen.
  • Observera att PDF är inte ett godkänt format.
  • Vi vill även uppmana er som inte direkt omfattas av lagen att skicka e-faktura till oss.

Mer information om lagkravet

Mer information om lagkravet kan du läsa om på Myndigheten för Digital förvaltnings (DIGG) hemsida:
Till DIGG (extern länk)
Informationsfilm om lagkravet:
Till DIGGs informationsfilm (extern länk)

Uppgifter för e-fakturering till Torsås Kommun

Organisationsnummer: 212000-0696
Peppol-ID: 0007:2120000696
GLN-Kod: 7340136900007
Van-operatör: Swedbank

Fakturainformation

Torsås Kommun
Box  503
385 25 Torsås
Ange alltid referens på fakturor