Våld i nära relation

En flybild över Garpens fyr i solnedgång.

Klicka på bilden för att lämna fort.

 

Det finns många olika typer av våld som var för sig kan yttra sig på flera vis.

  • Fysiskt våld: slag, knuffar, att gripa tag i någon.
  • Psykiskt våld: hot om våld, kontrollerande beteende, förödmjukande beteende.
  • Sexuellt våld: tvingad att delta i sexuella handlingar, gå med på sex för att undvika annat våld.
  • Materiellt våld: inredning slås sönder, personliga tillhörigheter förstörs.
  • Latent våld: stark outtalad ilska som kan visas genom kroppsspråk, skapar otrygghet/rädsla.
  • Hedersrelaterat våld: kan inte leva efter egna tankar, känslor och normer, tvingad till giftermål.

”Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från något som den vill.” (Per Isdal)

Socialtjänsten är enligt lag skyldig att se till att den som utsatts för brott får stöd och hjälp. Våld i nära relation ska särskilt beaktas. Våldet kan finnas i olika slags relationer såsom mellan makar, sambor, särbor, föräldrar och barn, mellan släktingar och andra närstående. Även den som själv utövar våld har rätt till hjälp. Det spelar ingen roll om våldet pågår just nu eller om det var längesedan det förekom, det kan fortfarande finnas behov av hjälp. Personal inom socialtjänsten har anmälningsplikt om de får kännedom om, eller misstänker, att ett barn far illa.

Hur kan du få hjälp och vilken hjälp kan du få?

Om du tror att du är eller har varit utsatt för våld i nära relation kan du kontakta en socialsekreterare för att rådfråga kring din situation.

Exempel på stöd du kan få är samtalsbehandling, hjälp med boende, stöd i kontakter med andra myndigheter såsom Skatteverket och polisen och eller akut ekonomisk hjälp.

Även du som själv utövar våld har rätt till stöd och hjälp. Exempel på stöd du kan få är samtalsbehandling i grupp eller enskilt.

Vill du ha kontakt?

Ring Fenix Öppenvård 010 – 35 33 655 eller kommunens växel och be att få tala med en socialsekreterare som arbetar med våld i nära relation: 010- 35 33 100. Du kan också skicka e-post: fenix@torsas.se eller socialforvaltningen@torsas.se