Familjesupporten

Familjesupporten är Socialförvaltningens öppenvård för familjer. Vi har ett förebyggande samarbete med Familjecentralen och är en generell service till alla medborgare i Torsås kommun.

Familjesupporten, med mycket erfarna pedagoger och behandlare, erbjuder föräldrastöd såsom föräldrakurser och råd & stödsamtal för både föräldrar, barn och unga.

Vi stöter alla på prövningar i våra liv, både i familjen och i samhället, och kan behöva hjälp och stöd för att komma vidare. Råd och stöd – konsultationer är en kostnadsfri service och registreras inte. Familjesupporten har stark sekretess.

Till Familjesupporten kan Du vända dig med alla dina frågor angående familjelivet, inga frågor är för stora eller små. Det är oftast bra att ta en tidig kontakt för att få hjälp. Du ringer till oss direkt och berättar vad du/ni vill ha hjälp med.