Alkohol, tobak- och läkemedelsförsäljning

Serveringstillstånd

Servering av alkoholdrycker kan ske till allmänhet eller till slutna sällskap. Tillståndet kan gälla tillsvidare eller tillfälligt. Innan servering påbörjas måste en ansökan lämnas in till kommunen och ett tillstånd beviljas. Se anvisningar.

Uppfylls följande punkter behövs inget tillstånd:

  1. avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer,
  2. sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och
  3. äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- och lättdrycker.

Vid försäljning eller servering av folköl skall anmälan göras till kommunen innan försäljning eller servering påbörjas. Egenkontroll ska genomföras enligt egenkontrollprogram.

I alkohollagen läggs stor vikt vid personlig lämplighet hos sökanden och att serveringen inte medför servering till minderårig eller överservering. Sökandes kunskaper i alkohollagen prövas genom webbaserat kunskapsprov. Lokalerna ska vara lämpliga och godkännas av Räddningstjänsten. Lagad mat ska erbjudas under hela serveringstiden och köket ska vara tillräckligt utrustat för att tillaga eller tillreda maten och godkännas enligt livsmedelslagen.

Tobaksförsäljning

Försäljning av tobaksvaror skall anmälas till kommunen innan försäljningen påbörjas. På försäljningsstället ska egenkontroll genomföras enligt egenkontrollprogram.

Läkemedelsförsäljning

Försäljning av vissa receptfria läkemedel ska anmälas till Läkemedelsverket innan försäljning påbörjas.

Tillsyn och kontroll

Kommunen genomför tillsyn enligt AL och TL samt kontroller enligt Lagen om vissa receptfria läkemedel enligt en årlig tillsynsplan. Kommunen debiterar en årlig avgift för den tillsyn och kontroll som genomförs enligt en fastställd taxa. 2024 års taxa hittar du här.

Socialnämnden är ansvarig nämnd.

Torsås kommuns riktlinjer för alkoholserveringstillstånd

Klicka här för att läsa Torsås kommuns alkoholpolitiska dokument.