Korttidsverksamhet för barn – Orion

Kortidsenheten Orion är korttidsvistelse utanför hemmet för barn/ungdomar samt korttidstillsyn för barn över 12 år.

Ansökan görs till LSS-handläggare.

Läs mer i Broschyren Korttidsverksamheten Orion.

Adress:

Orion – kortidsverksamheten
Stommagatan 4C
385 51 Söderåkra
0486-33 741