Så här funkar revisionen – sidor för dig som är barn

Vad gör en revisor?

En revisor ser till så att kommunstyrelsen och de olika nämnderna sköter sina uppdrag. En kommun har många olika revisorer. De olika partierna i kommunfullmäktige bestämmer vem som ska vara revisor för just dem.

Framför allt ska en revisor hålla koll så att kommunstyrelsen tar hand om kommunens pengar på bra vis. Det är viktigt att allting görs som Sveriges lagar säger. Revisorerna kan även göra kontroller av kommunens nämnder och hur de arbetar. De ser helt enkelt till att allting sköts som det ska i en kommun.

Varje år granskar revisorerna ekonomin i en kommun. Det normala är att kommunstyrelsens arbete godkänns. Men om revisorerna inte tycker att kommunstyrelsen eller någon av nämnderna har skött sig tillräckligt bra, så kan de tala om det. Då kallas det att en kommunstyrelse inte får ansvarsfrihet, och den kan bli prickad.

Skulle du vilja vara revisor? Varför, varför inte?
Varför är det viktigt med revisorer, tror du?

Så här funkar kommunen
Så här funkar kommunfullmäktige
Så här funkar kommunstyrelsen
Så här funkar en nämnd