Starta livsmedelsföretag

Om du vill starta eller ta över en verksamhet som hanterar eller säljer livsmedel måste du registrera anläggningen hos bygg- och miljöförvaltningen. Du hittar blankett för anmälan om registrering och ansökan via den här länken:

Till blanketter för registrering (under rubriken Hygienlokaler och offentliga lokaler)

För att driva en livsmedelsanläggning måste du följa livsmedelslagstiftningen. Du måste bland annat ha en lokal som är anpassad för verksamheten och ett egenkontrollprogram.

Olika branscher har tagit fram branschriktlinjer om hur lagstiftningen kan uppfyllas för den aktuella branschen. Livsmedelsverkets hemsida innehåller mycket annan information om vad man ska tänka på vid start av ett livsmedelsföretag.

Vill du bedriva en tillfällig verksamhet under ett par dagar eller några veckor behöver du i vissa fall inte registrera detta. Kontakta livsmedelsinspektören för att höra om just din verksamhet kräver registrering.

Om du upphör med din verksamhet är det viktigt att du anmäler detta till förvaltningen. I annat fall riskerar du att i onödan få en faktura på kontrollavgift.

I relaterade dokument finns utförligare information om vad du behöver veta.