Betalning och fakturering

På de här sidorna kan du läsa om hur du gör med fakturor.

Du ska skicka fakturan till angiven adress med minst nedanstående uppgifter för att kommunen skall kunna hantera fakturan:

  • fakturanummer
  • vår referens
  • företagets referens
  • momsregistreringsnummer
  • moms skall anges separat på fakturan
  • företagets bankgiro/postgironummer
  • vad fakturan avser
  • fakturadatum
  • sista betalningsdatum

Om fakturan inte innehåller ovanstående uppgifter ser vi oss nödsakade att skicka tillbaka fakturan utan åtgärd.

Betalningsvillkor

Korrekta fakturor betalas senast 30 dagar efter den dag då fakturan kommit kommunen tillhanda.

Administrativa avgifter

Expeditions-, order-, faktureringsavgifter, serviceavgifter, påminnelseavgifter godkännes ej och kommer inte att betalas. Vi tillämpar själva inte sådana avgifter mot våra kunder. Detta gäller oaktat vad leverantör eller entreprenör intagit generellt i sin orderrutin.

Dröjsmålsränta

Vår ambition är alltid att betala korrekta fakturor i rätt tid. När dröjsmålsränta ändå kan bli aktuell, godkänner vi endast räntelagens bestämmelser, det vill säga räntesatsen diskokonto plus åtta procent.

Att tänka på vid betalning till Torsås kommun

I första hand ska du använda bifogat inbetalningskort från Torsås kommun. Vid annan betalning till kommunen ska du ange OCR-nummer / fakturanummer. Kommunen får varje dag många inbetalningar och det är därför viktigt att det syns genom OCR-nummer / fakturanummer att det är just din inbetalning som kommit.

Organisationsuppgifter Torsås kommun

Postadress

Torsås kommun
Box 503
385 25 Torsås

Besöksadress

Allfargatan 26
385 25 Torsås
Telefonväxel 010-35 33 100
Organisationsnummer 212000-0696
VAT nummer SE212000069601