Anmälan färdigställande

Anmälan ska göras när arbetet är slutfört för hållande av slutsamråd och därefter kommer slutbesked att utfärdas. Åtgärd som inte fått slutbesked får inte tas i bruk enligt 10 kap 4 § Plan- och bygglagen.

Genom att skicka in underliggande formulär anmäls att byggnadsarbetet är utfört. Undertecknad anhåller samtidigt om att slutbesked utfärdas.

När anmälan är gjord ska signerad kontrollplan och slutdokumentation skickas till bygg-och miljöförvaltningen.