Vattenplanering

Kommunen arbeta strategiskt för att minska minska föroreningar och näringsämnen i grundvattnet, vattendragen och i kustvattnet. Vatten i planering (VIP)  är en nystartad grupp i kommunen där flera förvaltningar och bolag som är ansvariga för olika vattenfrågor. Här samlas vi för att få en samsyn som leder till bättre beslut i riktning mot en god ekologis status. Målet är att se vattenmiljöerna som en resurs där rekreation och ekosystemtjänster står i centrum.

Visionen som VIP-gruppen tagit fram är: ”I Torsås har vi ett friskt vatten som får ta plats och finns när vi behöver det”

Den blå-grön planen  med naturnära dagvattenlösningar kommer att ligga som underlag för Torsnet AB och Torsås kommun för att inkludera naturnära dagvattenlösningar i planeringen.

Blå Grön Plan Torsås Kommun
Bilagor Till Blå Grön Plan Blå Grön Plan Torsås Kommun

Under följande undersidor finns pågående vatten projekt och avslutade som fortfarande ger bra kunskap.

Projekt Vattenhållande- & fosforreducerande åtgärder
Strukturkalkning