Familjerådgivning

Familjerådgivning

Familjerådgivningen är till för dig som vuxen som har problem i parrelationen. Du kan även få hjälp i andra familjerelationer, exempelvis till dina vuxna barn eller syskon.

Barnperspektiv:

Föräldrarnas relation är barnens uppväxtmiljö och klimatet mellan föräldrarna påverkar hur barnen har det. Barnkonventionen hjälper till att sätta barnens behov i första rummet.
Familjerådgivningen har alltid fokus på barnens situation i familjen även om barnen inte är närvarande i samtalen

Detta kan Familjerådgivningen hjälpa till med

– Att hitta mer närhet och glädje i relationen
– Att lyfta barns perspektiv i familjen
– Öka tryggheten och tilliten till din partner
– Prata om intimitet och lust
– Att komma vidare efter otrohet
– Förbättra kommunikationen och förståelsen för varandra
– Att fatta beslut om att skiljas eller ej

Boka tid för familjerådgivning i Karlskrona

Kontakt med familjerådgivningen är frivillig och tas på eget initiativ. Samtalen är kostnadsfria.
Du når familjerådgivningen via https://www.karlskronapsykoterapi.com/ Vänligen återkoppla angående tiden inom ett dygn.
Besöksadress
Drottninggatan 15c
Karlskrona
Vi erbjuder även samtal digitalt.

Sekretessen hos familjerådgivarna är extra sträng och de för inga journaler. Du kan även söka hjälp anonymt.

Söker du eller din familj annat stöd än familjerådgivning kan du besöka Torsås familjecentral https://www.torsas.se/omsorg-och-hjalp/familj-barn-och-ungdom/familjecentralen/ för mer information eller ringa socialförvaltningens mottagningstelefon via 010-35 33 100