Hållbar utveckling

Torsås kommuns vision: ”ett gott liv i en livskraftig kommun” förutsätter ett samhälle med långsiktig hållbarhet både socialt, ekonomiskt, miljömässigt och kulturellt. Alla kommunens invånare ska kunna delta i samhället oavsett sina förutsättningar. I fokus står människorna som lever, bor och verkar i vår kommun.

Torsås kommun ska stå för en långsiktig hållbarhet som sträcker sig över generationer. En hållbarhet som omfattar såväl sociala, miljömässiga som ekonomiska faktorer. Med långsiktig hållbar utveckling ges goda förutsättningar för att människor ska välja att bo, vistas och verka i hela kommunen. Kommunens arbete för en hållbar utveckling har som grund i de globala målen.

För att kunna nå en hållbar utveckling krävs det att vi människor tänker om och förändra vårt beteende. Vill du testa på vårt hållbarhetsbingo som vi gjort inför Earth hour utmana kollegor, vänner eller familjen. Lycka till!
Bingo (bild)

Globala målen

De Globala målen och Agenda 2030 är en ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare har antagit. Med hjälp av de Globala målen är vi den första generationen som kan utrota fattigdomen, och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna, sa Ban Ki-moon FN:s generalsekreterare mellan 2007-2016.

Agenda 2030 består av 17 globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030:

  1. Att avskaffa extrem fattigdom.
  2. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
  3. Att främja fred och rättvisa.
  4. Att lösa klimatkrisen.

Hållbar utveckling består av tre dimensioner den sociala, den ekonomiska och den ekologiska. Det är en förutsättning att alla tre beaktas för att få en hållbarhet. Under dessa sidor ser ni hur Torsås jobbar med de olika frågorna.