Klipp häcken!

Hjälp oss att öka trafiksäkerheten. Här nedan finner du som fastighetsägare några riktlinjer att följa.

Du som har hörntomt: Om din tomt ligger intill en gång och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt vardera hållet.  Om gång- och cykelbana korsar gatan gäller 80 centimeter som häckhöjd fem meter in på gång- och cykelvägen. Tio meter gäller fortfarande utmed gatan.

Du som har utfart mot gata: Vid utfart bör Du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten skall vara fri minst 2,5 m från gatan eller gångbanan. Buskar och häckar ska inte vara högre än 80 centimeter.

Häck och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna. Den får inte heller skymma vägmärken eller gatubelysningen.
Den fria höjden som krävs är:

  • Över gångbana, minst 2,5 m
  • Över cykelväg: minst 3,2 m
  • Över körbana: minst 4,6 m