När kan jag gå till jobbet? Information om hur du ska tänka. Läs mer ›

Beskära buskar och häckar

Hjälp oss att öka trafiksäkerheten. Här nedan finner du några riktlinjer att följa.

Vid hörntomter får höjden på häckar, plank eller murar ej överstiga 70 centimeter över gatuplanet. Detta gäller tio meter åt vardera hållet från korsningen räknat.

Om gång- och cykelbana korsar gatan gäller 70 centimeter som häckhöjd fem meter in på gång- och cykelvägen. Tio meter gäller fortfarande utmed gatan.

Vid utfart från tomt till gata rekommenderas fri sikt 2,5 meter från gatan eller gångbanan. Buskar och häckar ska inte vara högre än 70 centimeter.

Växtligheten får inte heller skymma vägmärken eller gatubelysningen. Stora buskar och träd bör planteras minst två meter innanför tomtgränsen. Häck- och buskplantor bör plantera minst 70 centimeter innanför tomtgräns.