Nedskräpning

Enligt miljöbalken får ingen skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till. Enligt plan- och bygglagen ska att tomter ska hållas i vårdat skick.

Nedskräpning kan vara många saker

Dessa bestämmelser innebär ett allmänt förbud mot nedskräpning utomhus och gäller för alla, även den som är fastighetsägare och oavsett om det är ute i naturen eller inom bebyggda områden.

Vad som räknas som skräp är inte exakt definierat, men i allmänhet menas bland annat plåt, glas, plast, papper, hushållssopor, skrotbilar eller annat som slängts eller dumpats. Även användbart material som ligger och misspryder på ett obefogat och planlöst sätt kan räknas som nedskräpning.

Klagomål på nedskräpning och ovårdade tomter

Om du har klagomål på nedskräpning eller en ovårdad tomt bör du i första hand kontakta fastighetsägaren.

Nedskräpning kring återvinningsstationer anmäler du till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.

Vid nedskräpning längs vägar är det väghållaren som ska kontaktas. Torsås kommun är väghållare för mindre enskilda vägar medan Trafikverket är väghållare för övriga större vägar, läns- och motorvägar.

Om du inte tycker att du får gehör för dina klagomål kan du kontakta bygg- och miljöförvaltningen.