Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning

Att ha ett arbete är viktigt för välbefinnandet. Genom arbetet skapas dagliga rutiner och social gemenskap. Varje människa är unik och ska ha möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar. I Torsås kommun arbetar vi utifrån den enskilda personens styrkor och intressen! Därför erbjuder kommunen Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning.

Vem kan få daglig verksamhet/sysselsättning?

Om du är i yrkesverksam ålder, men saknar förvärvsarbete och utbildning kan du ha rätt till daglig verksamhet. Förutsättningarna för att du sa ha rätt att beviljas daglig verksamhet är att du uppfyller kriterierna i personkrets 1 (personer med utvecklingsstörning eller autism eller 2 (personer som i vuxen ålder har fått en hjärnskada efter en olycka eller sjukdom) enligt LSS (lagen för stöd och service för vissa funktionshindrade).

Syfte

Syftet med daglig verksamhet är att erbjuda en meningsfull sysselsättning, bidra till den personliga utvecklingen och främja delaktighet i samhället.
Om du på grund av din funktionsnedsättning inte kan stå till den öppna arbetsmarknadens förfogande kan kommunens insatser, i form av daglig verksamhet eller sysselsättning, bli aktuella.

Kostnader, ersättning och avgift

Att delta i daglig verksamhet/sysselsättning är kostnadsfritt men du betalar själv för resor, lunch och fika.

Du får en mindre ersättning när du deltar i daglig verksamhet/sysselsättning Ersättningen räknas inte som inkomst och är skattefri.

Ansök om daglig verksamhet/sysselsättning

Du själv eller din företrädare ansöker om daglig verksamhet/sysselsättning.

Ansöker du om daglig verksamhet är det enligt LSS, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Ansöker du om sysselsättning är det enligt SoL, Socialtjänstlagen.