Lokala förenings- och investeringsbidrag

Gällande lokala förenings- och investeringsbidrag finns det en uppsjö av bidragsgivare runt om i landet i form av exempelvis fonder och stiftelser. Innan man lyfter blicken mot omvärlden bör man dock titta på vilka möjligheter som finns lokalt. Information om kommunalt Kulturbidrag och kommunalt Förenings- och investeringsbidrag har vi samlat på separata sidor.

Bygdepeng Torsås kommun

Bygdepengen är ett bidrag till föreningar och boende i ett geografiskt område, inom Torsås kommun, såsom en by/tätort  som vill gå samman och utveckla sitt närområde. Det kan vara insatser för att skapa mötesplatser, stärka den lokala identiteten, försköning, olika slag av sammankomster för gemensamma frågor över föreningsgränserna, insatser för ungdomar eller för en bättre grundservice i området, som handel och kommunikationer.

Syftet med bygdepeng är att underlätta för de boende i ett område att, tillsammans med befintliga föreningar i området, samverka för bygdens framtida utveckling. Bygdepengen är inget föreningsbidrag, tvärtom är den till för att underlätta mellan samtliga föreningar och boende i ett område.

Bygdepengen är högst 30 000 kronor och kan användas till omkostnader för det lokala utvecklingsarbetet.

Ytterligare information om bygdepengen, riktlinjer och ansökningsblankett lämnas av:

Kommunutvecklare Sofie Nyström, telefon 0486-33 115. E-post: sofie.nystrom@torsas.se

Brandstodsbolagets stiftelse

Vid samgåendet mellan Torsås kommuns Brandstodsbolag och Länsförsäkringar Kalmar län 1988, bildades Brandstodsbolagets stiftelse för kultur och hembygd. Stiftelsens ändamål är att främja ideell, kulturell och ungdomsvårdande verksamhet samt undervisning och vetenskaplig forskning inom Torsås och Gullabo socknar. Bidrag från stiftelsens fond kan tilldelas såväl enskilda personer som föreningar för projekt som överensstämmer med stiftelsens ändamål.

Ansökan kan göras en gång om året, vanligtvis i november. Information om ansökningsförfarandet gällande 2020 läggs ut här när det är aktuellt att ansöka om stöd.

Ytterligare information om stiftelsen lämnas av:

  • Hans-Olof Berg, stiftelsens ordförande, telefon 070-669 25 24. E-post: hans-olof.berg@telia.com
  • Mats Ohlsson, Länsförsäkringar Kalmar län, telefon 0471-691 87.

Sparbanksstiftelsen Kronan

Sparbanksstiftelsen Kronan och Swedbank delar ut Lokal Pott. Lokal Pott ska stimulera verksamheter inom verksamhetsområdet och hjälpa till att stärka Swedbanks lokala förankring. Lokal Pott är ett bidrag som föreningar och organisationer kan ansöka om via ansökningsformulär. Sista dag för ansökan på våren är 30 april, för att få utbetalning före sommaren och sista dagen under hösten är 31 oktober, för att få utbetalning före årsskiftet.

Lokal Pott är huvudsakligen av engångskaraktär och kan uppgå till högst ett prisbasbelopp.

Kontaktperson Torsås kommun: johan.lundstrom@swedbank.se

SydostLeader

Leader är en metod inom hela EU för att utveckla landsbygden i projektform. SydostLeader är en av totalt åtta Leaderområden i Sverige som kan arbeta i alla strukturfonder och omfattar Emmaboda, Karlshamn, Karlskrona, Lessebo, Nybro, Olofström, Ronneby, Sölvesborg, Tingsryd, Torsås och Uppvidinge kommuner. Därutöver omfattas även hela sjön Åsnen och södra Kalmarsund samt Ölands fiske- och farvatten av Havs- och fiskerifonden. Genom SydostLeader kan föreningar, småföretagare, lokala utvecklingsgrupper och nätverk söka projektbidrag fram till hösten 2020. Projekt som syftar till att stärka den ekonomiska tillväxten och skapa fler arbetstillfällen, är nyskapande och hållbara prioriteras. Fonderna som SydostLeader har möjlighet att verka inom är de fyra ESI-fonderna: Jordbruks-, Havs- och fiskeri-, Regional- samt Socialfonden.

Projekten kan gärna genomföras i samverkan mellan föreningsliv, företag och det offentliga. SydostLeader kan i de mindre projekten stå för hela summan (mot att föreningen lägger ner ideellt arbete), men i de större projekten kan det vara nödvändigt att det finns fler finansiärer.

Här några exempel på projekt som finansierats genom SydostLeader:

Ungdomar bygger landet

Flerårigt projekt där ett 40-tal unga från olika kulturer utbildades med föreningslivet i språk, idrott, snickeri, organisation, datorteknik, foto, film, marknadsföring och informationsspridning. Projektet resulterade i ett antal nystartade företag.

Nationalparksdestination Åsnen

Projektet utvecklar exportmogna produkter och företag inom natur och kultur syftande till att i samverkan med andra intressenter göra Åsnen till en nationalparksdestination.

Garpens Fyrplats – handikappvänlig båt

Projektet utvecklar de möjligheter besöksmålet Garpens Fyrplats har som unik natur- och kulturhistorisk plats och samtidigt gör platsen tillgänglig för nya målgrupper, förlänger säsongen samt ökar samarbetet med nya aktörer.

Kontaktuppgifter SydostLeader:

Övrigt

Det är även värt att undersöka vilka möjligheter det finns att få stöd från Lions, Rotary eller kyrkan på orten. Även studieförbund kan vara en framkomlig väg. Sist men inte minst bör man kolla över generellt vilka intressenter som kan finnas där det lokala näringslivet kan ha ett intresse av att stötta er verksamhet, enligt den lokala finansieringen som beskrivits tidigare.