Brittiska covid-varianten har fått fäste i länet, meddelar regionen Läs mer ›

Medicinskt ansvarig sjuksköterska – MAS

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har inom kommunen ett lagstadgat ansvar enligt hälso-och sjukvårdslagen för att hög patientsäkerhet och god kvalitet tillgodoses i vården.

Det här gör medicinskt ansvariga

I medicinskt ansvarigas uppdrag ingår bland annat att utföra kontroll och tillsyn samt att anmäla allvarliga risker och brister till Läkemedelsverket och Inspektionen för vård och omsorg (IVO), enligt Lex Maria.

Lex Sarah

MAS ansvarar även för Lex Sarah utredningarna i kommunen, när det gäller allvarliga brister i servicen eller omsorgen hos den enskilde.

Privatperson

Du som privatperson exempelvis anhörig kan inte själv göra en Lex Maria-anmälan
Om du har synpunkter på vår hälso- och sjukvård ska du i första hand vända dig till den verksamhet synpunkten berör. Du kan också kontakta Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att anmäla allvarliga synpunkter.