Medicinskt ansvarig sjuksköterska – MAS

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har ett övergripande tillsynsansvar för patientsäkerhet och kvalitet i kommunens hälso- och sjukvård. Detta sker bland annat genom utarbetning och uppföljning av rutiner, ansvar för avvikelserapportering och för delegering.

Varje år upprättar MAS en patientsäkerhetsberättelse.

MAS ansvarar även för anmälan till Inspektion för vård och omsorg (IVO). Anmälan sker om en omsorgstagare blir drabbad av, eller utsätts för risk att bli drabbad av, allvarlig skada eller sjukdom.

Du kan kontakta MAS om du har frågor eller synpunkter på hur du har blivit bemött i vården, tex via kontaktformuläret.