Budget- och skuldrådgivning

Torsås kommun har samarbete med Kalmar kommun när det gäller budget- och skuldrådgivning. Om du behöver hjälp med att planera din hushållsekonomi eller har problem med att betala dina skulder kan du kontakta Kalmar kommun, se kontaktuppgifter nedan.

Adress:
Socialförvaltningen Budgetrådgivningen
Box 834
391 28 Kalmar

Telefon:
010-352 00 00 (vx)

Epost:
social@kalmar.se

Du kan få hjälpa att:

  • Gå igenom dina skulder och upprätta en skuldförteckning.
  • Ställa samman en budget för att du skall kunna prioritera.
  • Räkna ut om du kan betala, och hur mycket du kan betala på dina skulder varje månad.
  • Ställa samman förslag till betalningsuppgörelser.
  • Du kan även få stöd och hjälp med att ansöka om skuldsanering.
  • Skuldsanering innebär att leva på kronofogdens existensminimum under fem år. Efter det skrivs resten av skulderna av. Kronofogden beslutar om skuldsanering.

Du får hjälp att gå igenom förutsättningarna för en skuldsanering och att fylla i skuldsaneringsansökan. Om Kronofogden beslutar att du skall få skuldsanering har du också möjlighet att få råd och stöd under hela den femåriga skuldsaneringsperioden.

Budgetrådgivning är kostnadsfri ekonomisk rådgivning under sekretess.