Patientnämnden

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans vars uppgift är att stödja och hjälpa patienter som har synpunkter på vården.

Du kan vända dig till patientnämndens kansli med frågor, synpunkter och klagomål. Nämnden gör inga medicinska bedömningar utan fungerar som en förmedlande länk mellan patient och vårdpersonal. Det är du själv som bestämmer hur långt du vill gå med ditt ärende. Patientnämndens ledamöter och handläggare har tystnadsplikt.

Hos Patientnämnden kan du också få information om möjligheten att gå vidare till andra instanser, såsom Socialstyrelsen, Patientförsäkringen (PSR), Läkemedelsförsäkringen (LFF) och Hälso- och sjukvården ansvarsnämnd (HSAN).

Patientnämnden i Kalmar län är organiserad i Region Kalmar.

Här hittar du mer information om Patientnämnden Kalmar