Lediga tomter

Lediga tomter
Hos oss finns tomter i olika miljöer. Tomterna finns i Bergkvara, Söderåkra, Torsås och Gullabo.

TOMTPRISER

Bergkvara
Bostadsändamål
Upptill 500 meter från kustlinjen 150 kronor per kvm + avstyckningskostnaden.
Mellan 500 – 1000 meter från kustlinjen 100 kronor per kvm + avstyckningskostnaden.
Över 1000 meter 75 kronor per kvm + avstyckningskostnaden.
Industrimark och mark för handelsändamål 40 kronor per kvm + avstyckningskostnaden.

Torsås
Bostadsändamål
75 kronor per kvm + avstyckningskostnaden.
Industrimark och mark för handelsändamål 30 kronor per kvm + avstyckningskostnaden.

Söderåkra
Bostadsändamål
75 kronor per kvm + avstyckningskostnaden.
Industrimark och mark för handelsändamål 30 kronor per kvm + avstyckningskostnaden.

Andra orter ingen förändring dvs 50 kronor per kvm för bostadsändamål + avstycknings-kostnaden och 10 kronor per kvm för industrimark och mark för handelsändamål + avstyckningskostnaden.

I förekommande fall när det gäller försäljning av kommunal mark utanför detaljplanelagt område priset per kvm följer samma pris som planlagt område.

Ramsågstomten 100 kronor per kvm + avstyckningskostnaden.

Klicka på kartan nedan för att hitta din lediga dröm-tomt.