Kommunens eget arbete – Ängar under tillväxt

Ni kanske har sett våra skyltar #torsåssurrar eller fjärilar som står utplacerade i kommunen.

Dessa skyltar visar områden som är under förändring. I majoriteten av områdena där ni hittar skyltarna har vi sått frö och planterat in plantor med ängsblommor både sådana som redan blommar första året och sådana som tar lite längre tid på sig att blomma.

Visste ni att vallmon är en ettåring som blommar redan första året!

Hur sköter kommunen dessa ängsområden?

I dessa områden klipper vi inte gräset lika ofta.  Vi slår av gräset framåt sensommaren, tidig höst. Då har både gräs och ängsblommor börjat vissna ned. Det innebär att nu är blommornas frön mogna för skörd. Genom att vi slår ängen med slåtterbalk, sprids fröna i området. Vi tar bort det slagna materialet från området, eftersom ängsblommorna trivs bäst där det är näringsfattigt.

För varje år som arbetet fortgår, blir området mer blomstrande. Att skapa en prunkande äng tar tid.

I flera av områdena klipper vi stigar genom området eller runt området och då fokus ut med cykel- och gångvägar för att skapa tillgänglighet.

Vi kommer arbeta vidare med att prioritera klippningen av gräsytor efter hur gräsytorna nyttjas. Ytor som allmänheten nyttjar för lek, spel mm klipper vi oftare medan vi klipper övriga ytor mer sällan.

Bostäder för pollinatörer

Förutom att vi ornar pollineringsrestauranger skapar vi också boende och hotell för våra pollinatörer. Det har vi gjort bland annat genom att anlägga sandbankar och utplacering av döda träd i soligt läge.

Det blir fina boende för insekter och vilda pollinatörer som trivs att gräva ner sig i sand och som trivs i gammal död ved. Vi har framför allt använt död ek, som pollinatörer ofta har svårt och hitta.

Pollinatörer är olika bra på att flyga, en del kan bara ta sig korta sträckor medan andra har kapacitet för att ta sig lång mellan boplatsen och matplatsen. Men generellt bör det finnas gröna korridorer som avlöser varandra så pollinatörer hittar både boende, mat och vatten på nära håll.