Anmälan för arrangörer till sommarlovet

På sommarlovet kommer Torsås kommun att erbjuda kostnadsfria aktiviteter för barn och ungdomar från förskoleklass till årskurs 9. Syftet är att alla barn ska ha möjlighet att delta i meningsfulla aktiviteter. Härmed bjuder vi in föreningar och andra organisationer att anordna någon aktivitet. En aktivitet som anordnas är Summer Camp i Bergkvara vecka 26 och 32. Det finns möjlighet att delta där, alternativt att ni anordnar någon aktivitet vid något annat tillfälle under lovet.

Riktlinjer

Aktiviteterna ska

  • rikta sig till barn och ungdomar i förskoleklass till årskurs 9
  • vara nya och inte något som verksamheten normalt anordnar på sommarlovet
  • ge barn och unga stimulans och personlig utveckling
  • stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och möjliggöra möten mellan barn med olika sociala bakgrund
  • genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande. Därför ska heller ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteterna
  • vara kostnadsfria.

Det är inget krav att aktiviteten riktar sig till alla åldersgrupper i målgruppen. Vid fördelning av bidrag kommer dock prioritet att ges till dem som riktar verksamheten till en så bred åldersgrupp som möjligt. Bidragets storlek avgörs också utifrån hur stort intresset är att ta del av pengarna.

Intresseanmälan

Vi behöver ha in er intresseanmälan via formuläret nedan senast söndagen den 2/6.

Ambitionen är att ha gett återkoppling senast fredagen den 7/6 om bidrag beviljas eller inte.

Vid frågor kontakta Anders Adelgren, anders.adelgren@torsas.se  eller 010-35 333 82.

Var med och bidra till ett innehållsrikt sommarlov för kommunens barn och ungdomar, vilket i sin tur kan locka fler till er ordinarie verksamhet.