Energi- och klimatrådgivning

Energi- och klimatrådgivningen är gemensam för Nybro, Emmaboda och Torsås kommuner. Den vänder sig till allmänheten, små och medelstora företag och organisationer.

Energi- och klimatrådgivaren svarar kostnadsfritt på frågor om uppvärmning, energikostnader, energieffektivisering, transporter, klimatet, statliga bidrag på energiområdet och mycket annat.

Energirådgivningens syfte är att visa på möjligheter om hur du kan minska din energianvändning, göra nytta för miljön och spara pengar. Många åtgärder förbättrar även komforten och inneklimatet.

Förutom rådgivningsverksamheten finns möjlighet till föredrag och information om energi i skolor, medverkan vid olika evenemang och temakvällar, med mera.